Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Kommuner Verksamhetsintäkter 2014 1:a kvartalet 2 111 2 102 -8 -0,4
2:a kvartalet 4 594 4 591 -3 -0,1
3:e kvartalet 6 816 6 811 -4 -0,1
4:e kvartalet 9 415 9 434 20 0,2
Verksamhetskostnader 2014 1:a kvartalet 8 991 8 988 -3 0,0
2:a kvartalet 18 820 18 812 -8 0,0
3:e kvartalet 28 205 28 201 -4 0,0
4:e kvartalet 38 352 38 373 21 0,1
Lånestock, i slutet av kvartalet 2014 1:a kvartalet 13 032 13 039 7 0,1
2:a kvartalet 13 104 13 157 53 0,4
3:e kvartalet 13 078 13 078 0 0,0
4:e kvartalet 14 418 14 417 -1 0,0
Samkommuner Verksamhetsintäkter 2014 1:a kvartalet 3 005 3 003 -2 -0,1
2:a kvartalet 6 108 6 108 0 0,0
3:e kvartalet 9 055 9 055 0 0,0
4:e kvartalet 12 112 12 113 1 0,0
Verksamhetskostnader 2014 1:a kvartalet 2 712 2 708 -4 -0,1
2:a kvartalet 5 648 5 645 -4 -0,1
3:e kvartalet 8 534 8 447 -87 -1,0
4:e kvartalet 11 372 11 374 2 0,0
Lånestock, i slutet av kvartalet 2014 1:a kvartalet 2 998 2 998 0 0,0
2:a kvartalet 2 977 2 977 0 0,0
3:e kvartalet 2 951 2 951 0 0,0
4:e kvartalet 2 884 2 983 99 3,4

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.05.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 1:a kvartalet 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2015/01/kkt_2015_01_2015-05-29_rev_001_sv.html