Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk, miljoner euro

  1:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2015 2014 Förändring, % 2015 2014 Förändring, %
Resultaträkning:            
Verksamhetsintäkter 2 188 2 102 4,1 3 037 3 003 1,1
Därav: Försäljningsintäkter 867 833 4,1 2 806 2 788 0,7
Avgiftsintäkter 413 386 7,1 110 101 9,3
Verksamhetskostnader 9 410 8 988 4,7 2 734 2 708 1,0
Därav: Löner och arvoden 2 564 2 506 2,3 1 011 1 029 -1,7
Lönebikostnader 813 786 3,4 275 280 -1,8
Köp av kundtjänster 2 719 2 592 4,9 291 258 12,8
Köp av övriga tjänster 1 501 1 432 4,9 702 677 3,7
Material, förnödenheter och varor 380 378 0,6 327 328 -0,2
Understöd 607 573 5,9 34 30 11,9
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -7 178 -6 827 5,1 303 296 2,4
Skatteinkomster 5 502 5 358 2,7      
Statsandelar 2 168 2 094 3,5      
Ränteintäkter 28 25 13,8 1 1 -40,8
Övriga finansiella intäkter 74 77 -4,3 3 3 9,1
Räntekostnader 36 32 12,0 22 22 0,5
Övriga finansiella kostnader 4 5 -21,0 5 5 -1,8
= Årsbidrag (+ eller -) 555 691 -19,7 279 272 2,5
Investeringar:            
Investeringsutgifter totalt 366 397 -7,8 116 138 -15,6
Investeringsinkomster totalt 97 76 27,6 9 3 249,9
Lån:            
Lånestock, i slutet av kvartalet 14 088 13 039 8,1 2 824 2 998 -5,8

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.05.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 1:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2015/01/kkt_2015_01_2015-05-29_tau_001_sv.html