Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 29.5.2015

Kuntien toimintakulut kasvoivat 4,7 prosenttia tammi–maaliskuussa 2015

Kuntien toimintakulut kasvoivat vuoden 2015 tammi–maaliskuussa 4,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot kasvoivat 2,7 prosenttia ja valtionosuudet 3,5 prosenttia. Kuntayhtymien toimintakulut kasvoivat viime vuodesta 1,0 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 80 kunnalta ja 67 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja, miljoonaa euroa

  Kunnat Kuntayhtymät
Yhteensä Muutos, % Yhteensä Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 2 188 4,1 3 037 1,1
Myyntituotot 867 4,1 2 806 0,7
Toimintakulut yhteensä 9 410 4,7 2 734 1,0
Palkkakulut 3 377 2,6 1 286 -1,7
Palveluiden ostot 4 220 4,9 994 6,2

Kuntien toimintakulut ilman liikelaitoksia kasvoivat tammi–maaliskuussa 4,7 prosenttia ja toimintatuotot 4,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Palvelujen ostot, jotka olivat toimintakulujen suurin erä, kasvoivat 4,9 prosenttia. Palkkakuluissa nousua oli 2,6 prosenttia ja avustuskuluissa 5,9 prosenttia. Aine-, tarvike- ja tavarakulut kasvoivat 0,6 prosenttia. Myyntituotot, jotka olivat toimintatuottojen suurin erä, kasvoivat 4,1 prosenttia. Kuntien paikallishallintosektoriin kuuluvien liikelaitosten liikevaihto puolestaan pieneni 5,2 prosentilla.

Kunnat ilman liikelaitoksia käyttivät investointeihin 0,4 miljardia euroa, joka oli 7,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Yhteenlaskettu lainakanta ilman liikelaitoksia oli neljänneksen lopussa 14,1 miljardia euroa. Vähennystä edellisen neljänneksen päättymisestä oli 2,3 prosenttia.

Kuntayhtymien toimintakulut ilman liikelaitoksia kasvoivat 1,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Palkkakulut, jotka olivat toimintakulujen suurin erä, pienenivät 1,7 prosenttia, mutta palvelujen ostot kasvoivat 6,2 prosenttia. Kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta ilman liikelaitoksia oli 2,8 miljardia euroa neljänneksen lopussa. Vähennystä edelliseen neljännekseen oli 5,3 prosenttia. Kuntayhtymien paikallishallintosektoriin kuuluvien liikelaitosten liikevaihto laski 0,1 prosenttia.

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilasto on otostutkimus ja kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden liikelaitosten talouden kehitystä neljännesvuosittain talousarvioiden toteutumisen mukaisesti.

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua tulevien julkaisujen yhteydessä. Tilaston vuosisummatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia touko–kesäkuussa julkaistavan kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotietojen kanssa.


Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 29.05.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 1. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkt/2015/01/kkt_2015_01_2015-05-29_tie_001_fi.html