Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 28.8.2015

Kuntien toimintakulut kasvoivat 4,0 prosenttia tammi-kesäkuussa 2015

Vuoden 2015 tammi-kesäkuussa kuntien toimintakulut kasvoivat 4,0 prosenttia ja toimintatuotot 3,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kuntien verorahoitus, joka koostuu verotuloista ja valtionosuuksista, kasvoi 4,4 prosenttia. Kuntayhtymien toimintakuluissa oli kasvua 1,0 prosenttia ja toimintatuotoissa 0,3 prosenttia viime vuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 80 kunnalta ja 67 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja, miljoonaa euroa

  Kunnat Kuntayhtymät
Yhteensä Muutos, % Yhteensä Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 4 734 3,2 6 127 0,3
Myyntituotot 1 880 4,1 5 650 -0,3
Toimintakulut yhteensä 19 564 4,0 5 699 1,0
Henkilöstökulut 7 076 2,4 2 709 -1,5
Palveluiden ostot 8 842 5,3 2 049 4,4

Kuntien toimintakulut ilman liikelaitoksia kasvoivat tammi-kesäkuussa 4,0 prosenttia ja toimintatuotot 3,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Palveluiden ostot, jotka olivat toimintakulujen suurin erä, kasvoivat 5,3 prosenttia. Henkilöstökuluissa nousua oli 2,4 prosenttia ja avustuskuluissa 6,7 prosenttia. Aine-, tarvike- ja tavarakulut vähenivät puolestaan 0,1 prosenttia. Myyntituotot, jotka olivat toimintatuottojen suurin erä, kasvoivat 4,1 prosenttia. Kuntien paikallishallintosektoriin kuuluvien liikelaitosten liikevaihto pieneni 4,0 prosenttia.

Kunnat ilman liikelaitoksia käyttivät investointeihin 0,9 miljardia euroa, joka oli 8,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Yhteenlaskettu lainakanta ilman liikelaitoksia oli toisen neljänneksen lopussa 14,4 miljardia euroa. Kasvua edellisen neljänneksen päättymisestä oli 0,2 prosenttia.

Kuntayhtymien toimintakulut ilman liikelaitoksia kasvoivat 1,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Henkilöstökulut, jotka olivat toimintakulujen suurin erä, pienenivät 1,5 prosenttia, mutta palveluiden ostot kasvoivat 4,4 prosenttia. Kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta ilman liikelaitoksia oli 2,8 miljardia euroa toisen neljänneksen lopussa. Vähennystä edelliseen neljännekseen oli 1,3 prosenttia. Kuntayhtymien paikallishallintosektoriin kuuluvien liikelaitosten liikevaihto kasvoi 0,5 prosenttia.

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilasto on otostutkimus ja kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden liikelaitosten talouden kehitystä neljännesvuosittain talousarvioiden toteutumisen mukaisesti.

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua tulevissa julkaisuissa. Tilaston vuosisummatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia touko-kesäkuussa julkaistavan kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotietojen kanssa.


Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 2. neljännes 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 28.08.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 2. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkt/2015/02/kkt_2015_02_2015-08-28_tie_001_fi.html