Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 28.8.2015

Kommunernas verksamhetskostnader ökade med 4,0 procent under januari-juni 2015

Under januari-juni 2015 ökade kommunernas verksamhetskostnader med 4,0 procent och verksamhetsintäkter med 3,2 procent jämfört med året innan. Kommunernas skattefinansiering, som består av skatteinkomster och statsandelar, ökade med 4,4 procent. Samkommunernas verksamhetskostnader ökade med 1,0 procent och verksamhetsintäkter med 0,3 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 67 samkommuner i Fasta Finland.

Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro

  Kommuner Samkommuner
Totalt Förändring, % Totalt Förändring, %
Verksamhetsintäkter totalt 4 734 3,2 6 127 0,3
Försäljningsintäkter 1 880 4,1 5 650 -0,3
Verksamhetskostnader totalt 19 564 4,0 5 699 1,0
Personalkostnader 7 076 2,4 2 709 -1,5
Köp av tjänster 8 842 5,3 2 049 4,4

Kommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, ökade under januari-juni med 4,0 procent och verksamhetsintäkterna med 3,2 procent från motsvarande period året innan. Köp av tjänster, som var den största posten inom verksamhetskostnaderna, ökade med 5,3 procent. När det gäller personalkostnaderna var ökningen 2,4 procent och i fråga om understödskostnaderna 6,7 procent. Utgifterna för material, förnödenheter och varor minskade för sin del med 0,1 procent. Försäljningsintäkterna, som var den största posten inom verksamhetsintäkterna, ökade med 4,1 procent. Omsättningen för de kommunala affärsverken inom lokalförvaltningen minskade med 4,0 procent.

Kommunerna, exkl. affärsverk, använde 0,9 miljarder euro för investeringar, vilket var 8,3 procent mindre än under motsvarande period året innan. Den sammanlagda lånestocken, exkl. affärsverk, var i slutet av andra kvartalet 14,4 miljarder euro. Detta var en ökning med 0,2 procent från utgången av föregående kvartal.

Samkommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, ökade med 1,0 procent från motsvarande period året innan. Personalkostnaderna, som var den största posten inom verksamhetskostnaderna, minskade med 1,5 procent, men köp av tjänster ökade med 4,4 procent. Samkommunernas sammanräknade lånestock, exkl. affärsverk, uppgick till 2,8 miljarder euro i slutet av andra kvartalet. Jämfört med föregående kvartal var detta en minskning med 1,3 procent. Omsättningen för samkommunernas affärsverk inom lokalförvaltningen ökade med 0,5 procent.

Statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland och deras affärsverk enligt budgetutfallet.

Uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar. Uppgifterna om årssummor i statistiken är inte direkt jämförbara med de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi som publiceras under maj-juni.


Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.08.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 2:a kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2015/02/kkt_2015_02_2015-08-28_tie_001_sv.html