Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Region Post År Kvartal        
Kommuner Verksamhetsintäkter 2014 3 6 816 6 802 -13 -0,2
4 9 415 9 427 13 0,1
2015 1 2 188 2 178 -10 -0,4
2 4 734 4 730 -4 -0,1
Verksamhetskostnader 2014 3 28 205 28 197 -9 0,0
4 38 352 38 370 19 0,0
2015 1 9 410 9 412 2 0,0
2 19 564 19 564 0 0,0
Lånestock, i slutet av kvartalet 2014 3 13 078 13 078 0 0,0
4 14 418 14 417 -1 0,0
2015 1 14 088 14 355 266 1,9
2 14 365 14 442 78 0,5
Samkommuner Verksamhetsintäkter 2014 3 9 055 9 052 -2 0,0
4 12 112 12 109 -3 0,0
2015 1 3 037 3 035 -1 0,0
2 6 127 6 126 0 0,0
Verksamhetskostnader 2014 3 8 534 8 445 -89 -1,0
4 11 372 11 371 -2 0,0
2015 1 2 734 2 732 -1 -0,1
2 5 699 5 699 0 0,0
Lånestock, i slutet av kvartalet 2014 3 2 951 2 951 0 0,0
4 2 884 2 983 99 3,4
2015 1 2 824 2 824 0 0,0
2 2 786 2 783 -3 -0,1

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 3:e kvartalet 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2015/03/kkt_2015_03_2015-11-27_rev_001_sv.html