Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk, miljoner euro

  1–3:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
2015 2014 Förändring, % 2015 2014 Förändring, %
Resultaträkning:            
Verksamhetsintäkter 7 024 6 802 3,3 9 084 9 052 0,3
Därav: Försäljningsintäkter 2 850 2 744 3,8 8 374 8 390 -0,2
Avgiftsintäkter 1 261 1 220 3,4 328 305 7,4
Verksamhetskostnader 29 227 28 197 3,7 8 488 8 445 0,5
Därav: Löner och arvoden 8 141 8 002 1,7 3 199 3 268 -2,1
Lönebikostnader 2 593 2 549 1,7 872 882 -1,2
Köp av kundtjänster 8 349 7 946 5,1 928 846 9,8
Köp av övriga tjänster 4 797 4 567 5,1 2 097 2 075 1,0
Material, förnödenheter och varor 1 113 1 104 0,8 970 955 1,6
Understöd 1 904 1 770 7,6 105 95 10,8
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -21 949 -21 139 3,8 599 613 -2,3
Skatteinkomster 17 020 16 296 4,4      
Statsandelar 6 487 6 292 3,1      
Ränteintäkter 141 127 10,8 2 3 -36,9
Övriga finansiella intäkter 406 425 -4,5 16 11 48,3
Räntekostnader 117 127 -8,2 69 73 -4,7
Övriga finansiella kostnader 21 16 29,3 16 17 -2,6
= Årsbidrag (+ eller -) 1 967 1 857 5,9 531 537 -1,2
Investeringar:            
Investeringsutgifter totalt 1 655 1 721 -3,9 434 481 -9,8
Investeringsinkomster totalt 422 402 4,9 24 31 -23,0
Lån:            
Lånestock, i slutet av kvartalet 14 306 13 078 9,4 2 775 2 951 -6,0

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 3:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2015/03/kkt_2015_03_2015-11-27_tau_001_sv.html