Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 27.11.2015

Kommunernas verksamhetskostnader ökade med 3,7 procent under januari–september 2015

Under januari–september 2015 ökade kommunernas verksamhetskostnader med 3,7 procent och verksamhetsintäkter med 3,3 procent jämfört med året innan. Kommunernas skattefinansiering, som består av skatteinkomster och statsandelar, ökade med 4,1 procent. Samkommunernas verksamhetskostnader ökade med 0,5 procent och verksamhetsintäkter med 0,3 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 67 samkommuner i Fasta Finland.

Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro

  Kommuner Samkommuner
Totalt Förändring, % Totalt Förändring, %
Verksamhetsintäkter totalt 7 024 3,3 9 084 0,3
Försäljningsintäkter 2 850 3,8 8 374 -0,2
Verksamhetskostnader totalt 29 227 3,7 8 488 0,5
Personalkostnader 10 735 1,7 4 071 -1,9
Köp av tjänster 13 146 5,1 3 025 3,6

Kommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, ökade under januari–september med 3,7 procent och verksamhetsintäkterna med 3,3 procent från motsvarande period året innan. Köp av tjänster, som var den största kostnadsposten inom driftsekonomin, ökade med 5,1 procent. Personalkostnaderna ökade med 1,7 procent och understödskostnaderna med 7,6 procent. Utgifterna för material, förnödenheter och varor ökade med 0,8 procent. Försäljningsintäkterna, som var den största intäktsposten inom driftsekonomin, ökade med 3,8 procent. Omsättningen för de kommunala affärsverken inom lokalförvaltningen minskade med 3,2 procent.

Kommunerna, exkl. affärsverk, använde 1,7 miljarder euro för investeringar, vilket var 3,9 procent mindre än under motsvarande period året innan. Den sammanlagda lånestocken, exkl. affärsverk, var i slutet av tredje kvartalet 14,3 miljarder euro. Detta var en minskning med 0,9 procent från utgången av föregående kvartal.

Samkommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, ökade med 0,5 procent från motsvarande period året innan. Personalkostnaderna, som var den största kostnadsposten inom driftsekonomin, minskade med 1,9 procent, men köp av tjänster ökade med 3,6 procent. Samkommunernas sammanräknade lånestock, exkl. affärsverk, uppgick till 2,8 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet. Jämfört med föregående kvartal var detta en minskning med 0,3 procent. Omsättningen för samkommunernas affärsverk inom lokalförvaltningen minskade med 0,9 procent.

Statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland och deras affärsverk enligt budgetutfallet.

Uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar. Uppgifterna om årssummor i statistiken är inte direkt jämförbara med de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi som publiceras under maj–juni.


Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (206,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 3:e kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2015/03/kkt_2015_03_2015-11-27_tie_001_sv.html