Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (pl. liikelaitokset ja liikelaitoskuntayhtymät)

  1.–4. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2015, milj. € 2015, milj. €
Tuloslaskelma:    
Toimintatuotot 9 577 12 312
Siitä: Myyntituotot 3 744 11 375
Maksutuotot 1 732 431
Toimintakulut 39 120 11 507
Siitä:  Palkat ja palkkiot 10 506 4 270
Henkilösivukulut 3 329 1 159
Asiakaspalvelujen ostot 11 373 1 201
Muiden palvelujen ostot 6 649 2 864
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 530 1 364
Avustukset 2 674 140
= Toimintakate (+ tai -) -29 134 810
Verotulot 21 660  
Valtionosuudet 8 183  
Korkotuotot 248 5
Muut rahoitustuotot 482 22
Korkokulut 197 95
Muut rahoituskulut 58 23
= Vuosikate (+ tai -) 1 185 718
Investoinnit:    
Investointimenot yhteensä 2 885 747
Investointitulot yhteensä 753 34
Lainat:    
Lainakanta 31.12. 14 913 2 906

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 4. neljännes 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 10.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 4. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (pl. liikelaitokset ja liikelaitoskuntayhtymät) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kkt/2015/04/kkt_2015_04_2016-02-10_tau_001_fi.html