Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (exkl. affärsverk och affärsverkssamkommuner)

  1–4:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
2015, mn. € 2015, mn. €
Resultaträkning:    
Verksamhetsintäkter 9 577 12 312
Därav: Försäljningsintäkter 3 744 11 375
Avgiftsintäkter 1 732 431
Verksamhetskostnader 39 120 11 507
Därav: Löner och arvoden 10 506 4 270
Lönebikostnader 3 329 1 159
Köp av kundtjänster 11 373 1 201
Köp av övriga tjänster 6 649 2 864
Material, förnödenheter och varor 1 530 1 364
Understöd 2 674 140
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -29 134 810
Skatteinkomster 21 660  
Statsandelar 8 183  
Ränteintäkter 248 5
Övriga finansiella intäkter 482 22
Räntekostnader 197 95
Övriga finansiella kostnader 58 23
= Årsbidrag (+ eller -) 1 185 718
Investeringar:    
Investeringsutgifter totalt 2 885 747
Investeringsinkomster totalt 753 34
Lån:    
Lånestock 31.12 14 913 2 906

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 10.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 4:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (exkl. affärsverk och affärsverkssamkommuner) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2015/04/kkt_2015_04_2016-02-10_tau_001_sv.html