Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviotietoja 1)

  Kunnat Kuntayhtymät
2015, milj. € Muutos, % 2015, milj. € Muutos, %
Tuloslaskelma:        
= Toimintakate (+ tai -) -28 402 4,0 869 14,4
Verotulot 21 660 2,8    
Valtionosuudet 8 183 0,3    
Korkotuotot 248 23,9 5 -16,1
Muut rahoitustuotot 364 10,4 20 54,7
Korkokulut 204 -5,2 96 -1,2
Muut rahoituskulut 87 152,6 24 -20,1
= Vuosikate (+ tai -) 1 769 -19,4 774 18,7
Poistot ja arvonalentumiset 2 033 -1,6 565 0,7
= Tilikauden tulos (+ tai -) 71 -96,5 208 101,3
Investoinnit:        
Investointimenot yhteensä 3 495 -48,5 812 0,2
Rahoitusosuudet investointimenoihin 149 -32,8 14 -29,2
Investointihyödykkeiden myyntitulot 802 -84,0 22 -16,8
Lainat:        
Lainakanta 31.12. 15 243 3,9 2 950 -1,5
1) Liikelaitokset ja liikelaitoskuntayhtymät yhdistettynä sekä kunnan/kuntayhtymän sisäiset erät eliminoituna

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 4. neljännes 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 10.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 4. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviotietoja 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kkt/2015/04/kkt_2015_04_2016-02-10_tau_002_fi.html