Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 10.2.2016

Kuntien lainakannan kasvu hidastui edelleen vuonna 2015

Vuonna 2015 Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli 15,2 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi edellisvuodesta 566 miljoonaa euroa eli 3,9 prosenttia. Kasvu oli jälleen edellisvuotta hitaampaa. Tuolloin lainakanta kasvoi 890 miljoonaa euroa eli 6,5 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tilinpäätösarviotietoja Manner-Suomen 301 kunnalta ja 140 kuntayhtymältä.

Manner-Suomen kuntien valtionosuudet, verotulot, vuosikate ja lainakanta 2004–2015*

Manner-Suomen kuntien valtionosuudet, verotulot, vuosikate ja lainakanta 2004–2015*
*Tilinpäätösarviot

Kuntien toimintakatteet heikkenivät edellisvuodesta 1,1 miljardia euroa eli 4,0 prosenttia erityisesti toimintatuottojen vähenemisen vuoksi. Kuntien verorahoitus eli valtionosuudet ja verotulot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 614 miljoonaa euroa eli 2,1 prosenttia. Verorahoituksen kasvusta 591 miljoonaa euroa aiheutui verotuloista ja 22 miljoonaa euroa valtionosuuksista.

Kuntien vuosikate heikkeni 426 miljoonaa euroa eli 19,4 prosenttia viime vuodesta. Yhteensä 11 kuntaa arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi, kun edellisvuoden tilinpäätöstietojen mukaan vuosikate oli negatiivinen 10 kunnalla. Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 1,8 miljardia euroa vuonna 2015.

Kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2015 lopussa 15,2 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 566 miljoonaa euroa. Lainakannan kasvu hidastui viime vuodesta, jolloin kasvua oli 890 miljoonaa euroa. Asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta oli 2 793 euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 2 697 euroa.

Kuntien toimintakulut ilman liikelaitoksia kasvoivat 1,8 prosenttia. Kasvu kiihtyi jonkin verran edellisvuodesta, jolloin kasvua oli 1,2 prosenttia. Toimintakuluista palvelujen ostot kasvoivat 2,8 prosenttia ja henkilöstökulut 0,6 prosenttia edellisvuoden tasosta. Kuntien toimintatuotot ilman liikelaitoksia puolestaan vähenivät 0,2 prosenttia edellisvuodesta.

Kuntayhtymien toimintakulut ilman liikelaitoksia kasvoivat 0,1 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Toimintakuluista palvelujen ostot kasvoivat 0,2 prosenttia, mutta toisaalta henkilöstökulut pienenivät 0,9 prosenttia. Kuntayhtymien toimintatuotot ilman liikelaitoksia kasvoivat 1,0 prosenttia.

Vuoden 2015 tilinpäätösarvioista laskettujen vuosimuutosten vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vuonna 2014 toteutetut markkinoilla toimivien liikelaitosten ja muiden yksiköiden yhtiöittämiset. Esimerkiksi kuntien yhteenlaskettu vuosikate ei enää sisällä yhtiöitettyjen yksikköjen ylijäämiä, mikä selittää osaltaan vuosikatteen negatiivista muutosta. Myös kuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli vuonna 2015 huomattavasti heikompi kuin edellisvuonna. Tämä on seurausta siitä, että vuonna 2014 yhtiöittämisistä saatuja kirjanpidollisia voittoja ei ollut enää vuonna 2015. Lisäksi kuntien bruttomääräiset investointimenot ja -tulot olivat huomattavan suuret vuonna 2014 yhtiöittämisiin liittyvien kirjausten vuoksi.

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilasto julkaistaan nyt viimeistä kertaa tässä muodossa. Vuoden 2015 tilinpäätösarviotiedot tarkentunevat kesäkuussa julkaistavan kuntataloustilaston ennakkotiedoissa. Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston korvaa jatkossa kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto. Neljännesvuosittaisia kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tietoja ei julkaista.


Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 4. neljännes 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (10 sivua 239,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 10.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 4. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kkt/2015/04/kkt_2015_04_2016-02-10_tie_001_fi.html