Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Begrepp och definitioner

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/kas_sv.html