Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland enligt budgetens utfall. Statistikuppgifterna används för kvartalsvis uppföljning av den kommunala ekonomin, som utgångsdata för kvartalsstatistiken över nationalräkenskaperna, som källdata för den kvartalsvisa inkomst- och utgiftsstatistiken över offentliga samfund inom EU, som källdata för de kvartalsvisa finansieringsräkenskaperna över offentliga samfund inom EU och som källdata för offentliga sektorns rapportering av underskott och skuld (EDP).

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/meta_sv.html