Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.2.2020

I januari 2020 hörde 685 fartyg till den egentliga handelsflottan

Till Finlands handelsflotta hörde i januari 2020 totalt 1 243 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 685 fartyg och till småfartygen 284 fartyg. Antalet fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 274 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i januari 2020 totalt 116 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 872 283, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 736 959. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en andel på 1 574 660.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, Nico Maunula 029 551 3526, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (117,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. januari 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/2020/01/klaiv_2020_01_2020-02-20_tie_001_sv.html