Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.3.2020

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 685 alusta helmikuussa 2020

Vuoden 2020 helmikuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 243 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 685 alusta ja pienaluksiin 284 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 274 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2020 helmikuussa yhteensä 116 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 874 865. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 739 541 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 574 660.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 29.2.2020

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 29.2.2020

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 196 kappaletta, erikoisaluksia 176 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 101 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli roro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto 29.2.2020

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 685 1 739 541 716 767
Matkustaja-alukset 196 23 033 9 380
Roro-matkustaja-alukset 55 604 149 284 029
Roro-lastialukset 43 511 658 154 055
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset  94 230 558 99 351
Säiliöalukset  10 182 031 91 645
Erikoisalukset  176 67 535 21 049
Muut alukset  101 14 221 4 751

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, roro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 38 kappaletta, roro-lastialuksia 29 kappaletta ja erikoisaluksia 21. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat roro-matkustaja-alukset, roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli pienentynyt kahdella vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Erikoisaluksia, matkustaja-aluksia ja muita aluksia oli kutakin yksi vähemmän ja roro-lastialuksia yksi enemmän. Proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä oli pienentynyt yhdellä aluksella. Kauppa-alusluetteloon ei tullut muutoksia helmikuussa 2020.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (181,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 20.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. helmikuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klaiv/2020/02/klaiv_2020_02_2020-03-20_tie_001_fi.html