Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.4.2020

I mars 2020 hörde 680 fartyg till den egentliga handelsflottan

Till Finlands handelsflotta hörde i mars 2020 totalt 1 239 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 680 fartyg och till småfartygen 286 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 273 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i mars 2020 totalt 114 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 869 932, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 736 552. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en andel på 1 572 296.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 31.3.2020

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 31.3.2020

De flesta fartygen som hörde till den egentliga handelsflottan var passagerarfartyg och näst flest specialfartyg och övriga fartyg. Totalt 195 var passagerarfartyg, 175 specialfartyg och 101 övriga fartyg. Sett till bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg. De näst största klasserna var roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var mer än hälften av den hela egentliga handelsflottans dräktighet.

Tabell 1. Den egentliga handelsflottan 31.3.2020

Fartygstyp Antal Bruttodräktighet Nettodräktighet
Den egentliga handelsflottan totalt 680 1 736 552 715 364
Passagerarfartyg 195 22 991 9 360
Roro-passagerarfartyg 55 604 149 284 029
Roro-lastfartyg 43 511 658 154 055
Bulkfartyg 10 106 356 52 507
Övriga torrlastfartyg 91 227 839 98 037
Tankfartyg 10 182 031 91 645
Specialfartyg 175 67 307 20 980
Övriga fartyg 101 14 221 4 751

Största delen av de fartyg som ingår i förteckningen över handelsflottan var övriga torrlastfartyg, roro-lastfartyg och specialfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 36, roro-lastfartyg till 29 och specialfartyg till 21. Enligt bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg, roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var två tredjedelar av volymen för den hela egentliga handelsflottan.

Antalet fartyg i den egentliga handelsflottan hade minskat med sju jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet övriga torrlastfartyg hade minskat med tre fartyg, specialfartyg och passagerarfartyg var två färre, och övriga fartyg ett färre. Antalet roro-lastfartyg var ett fler. Antalet småfartyg hade ökat med två fartyg och antalet pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri hade minskat med två fartyg. Antalet fartyg i förteckningen över handelsflottan hade minskat med två fartyg i mars 2020.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (169,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. mars 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/2020/03/klaiv_2020_03_2020-04-20_tie_001_sv.html