Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.6.2020

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 680 alusta toukokuussa 2020

Vuoden 2020 toukokuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 239 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 680 alusta ja pienaluksiin 286 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 273 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2020 toukokuussa yhteensä 115 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 872 437. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 739 056 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 572 296.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.5.2020

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.5.2020

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 195 kappaletta, erikoisaluksia 174 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 100 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli roro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto 31.5.2020

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 680 1 739 056 716 830
Matkustaja-alukset 195 22 991 9 360
Roro-matkustaja-alukset 55 604 149 284 029
Roro-lastialukset 44 511 702 154 069
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset  92 230 613 99 585
Säiliöalukset  10 182 031 91 645
Erikoisalukset  174 67 107 20 920
Muut alukset  100 14 107 4 715

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, roro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 37 kappaletta, roro-lastialuksia 29 kappaletta ja erikoisaluksia 21. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat roro-matkustaja-alukset, roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli pienentynyt seitsemällä vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Erikoisaluksia oli kolme vähemmän ja matkustaja-aluksia, muita kuivalastialuksia ja muita aluksia kutakin oli kaksi vähemmän. Roro-lastialuksia oli kaksi enemmän. Pienalusten määrä oli kasvanut kahdella ja proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä oli pienentynyt kahdella aluksella. Kauppa-alusluettelon alusmäärä kasvoi yhdellä aluksella toukokuussa 2020.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Kokkonen 029 551 3770, Ella Oksa 029 551 3476, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (182,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 18.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. toukokuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klaiv/2020/05/klaiv_2020_05_2020-06-18_tie_001_fi.html