Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kauppalaivasto 2022, helmikuu

Julkaistu: 20.7.2020

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 680 alusta kesäkuussa 2020

Vuoden 2020 kesäkuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 238 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 680 alusta ja pienaluksiin 285 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 273 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2020 kesäkuussa yhteensä 115 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 872 322. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 738 941 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 575 070.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 30.6.2020

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 30.6.2020

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 195 kappaletta, erikoisaluksia 174 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 101 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli roro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto 30.6.2020

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 680 1 738 941 716 801
Matkustaja-alukset 195 22 991 9 360
Roro-matkustaja-alukset 54 603 981 283 978
Roro-lastialukset 44 511 702 154 069
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset  92 230 613 99 585
Säiliöalukset  10 182 031 91 645
Erikoisalukset  174 67 107 20 920
Muut alukset  101 14 160 4 737

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, roro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 37 kappaletta, roro-lastialuksia 29 kappaletta ja erikoisaluksia 21. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat roro-matkustaja-alukset, roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli pienentynyt seitsemällä vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Erikoisaluksia oli kolme vähemmän, matkustaja-aluksia ja muita kuivalastialuksia oli kutakin kaksi vähemmän. Roro-matkustaja-aluksia ja muita aluksia oli kutakin yksi vähemmän. Roro-lastialuksia oli kaksi enemmän. Pienalusten määrä oli kasvanut yhdellä ja proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä oli pienentynyt kahdella aluksella. Kauppa-alusluettelon alusmäärä ei muuttunut kesäkuussa 2020.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ella Oksa 029 551 3476, Matti Kokkonen 029 551 3770, ella.oksa@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (182,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.7.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. kesäkuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klaiv/2020/06/klaiv_2020_06_2020-07-20_tie_001_fi.html