Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.7.2020

I juni 2020 hörde 680 fartyg till den egentliga handelsflottan

Till Finlands handelsflotta hörde i juni 2020 totalt 1 238 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 680 fartyg och till småfartygen 285 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 273 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i juni 2020 totalt 115 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 872 322, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 738 941. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en andel på 1 575 070.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 30.6.2020

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 30.6.2020

De flesta fartygen som hörde till den egentliga handelsflottan var passagerarfartyg och näst flest specialfartyg och övriga fartyg. Totalt 195 var passagerarfartyg, 174 specialfartyg och 101 övriga fartyg. Sett till bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg. De näst största klasserna var roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var mer än hälften av den hela egentliga handelsflottans dräktighet.

Tabell 1. Den egentliga handelsflottan 30.6.2020

Fartygstyp Antal Bruttodräktighet Nettodräktighet
Den egentliga handelsflottan totalt 680 1 738 941 716 801
Passagerarfartyg 195 22 991 9 360
Roro-passagerarfartyg 54 603 981 283 978
Roro-lastfartyg 44 511 702 154 069
Bulkfartyg 10 106 356 52 507
Övriga torrlastfartyg 92 230 613 99 585
Tankfartyg 10 182 031 91 645
Specialfartyg 174 67 107 20 920
Övriga fartyg 101 14 160 4 737

Största delen av de fartyg som ingår i förteckningen över handelsflottan var övriga torrlastfartyg, roro-lastfartyg och specialfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 37, roro-lastfartyg till 29 och specialfartyg till 21. Enligt bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg, roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var två tredjedelar av volymen för den hela egentliga handelsflottan.

Antalet fartyg i den egentliga handelsflottan hade minskat med sju jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet specialfartyg hade minskat med tre fartyg, passagerarfartyg och övriga torrlastfartyg var två färre. Antalet roro-passagerarfartyg och övriga fartyg var ett färre. Antalet roro-lastfartyg var två fler. Antalet småfartyg hade ökat med ett fartyg och antalet pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri hade minskat med två fartyg. Antalet fartyg i förteckningen över handelsflottan blev oförändrat i juni 2020.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ella Oksa 029 551 3476, Matti Kokkonen 029 551 3770, ella.oksa@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (169,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. juni 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/2020/06/klaiv_2020_06_2020-07-20_tie_001_sv.html