Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.8.2020

I juli 2020 hörde 679 fartyg till den egentliga handelsflottan

Till Finlands handelsflotta hörde i juli 2020 totalt 1 240 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 679 fartyg och till småfartygen 287 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 274 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i juli 2020 totalt 114 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 867 331, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 733 889. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en andel på 1 575 018.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 31.7.2020

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 31.7.2020

De flesta fartygen som hörde till den egentliga handelsflottan var passagerarfartyg och näst flest specialfartyg och övriga fartyg. Totalt 195 var passagerarfartyg, 175 specialfartyg och 101 övriga fartyg. Sett till bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg. De näst största klasserna var roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var mer än hälften av den hela egentliga handelsflottans dräktighet.

Tabell 1. Den egentliga handelsflottan 31.7.2020

Fartygstyp Antal Bruttodräktighet Nettodräktighet
Den egentliga handelsflottan totalt 679 1 733 889 714 139
Passagerarfartyg 195 22 991 9 361
Roro-passagerarfartyg 53 603 711 283 897
Roro-lastfartyg 44 511 702 154 069
Bulkfartyg 10 106 356 52 507
Övriga torrlastfartyg 91 225 561 96 922
Tankfartyg 10 182 031 91 645
Specialfartyg 175 67 377 21 001
Övriga fartyg 101 14 160 4 737

Största delen av de fartyg som ingår i förteckningen över handelsflottan var övriga torrlastfartyg, roro-lastfartyg och specialfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 36, roro-lastfartyg till 29 och specialfartyg till 21. Enligt bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg, roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var två tredjedelar av volymen för den hela egentliga handelsflottan.

Antalet fartyg i den egentliga handelsflottan hade minskat med åtta jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet övriga torrlastfartyg hade minskat med tre fartyg. Antalet passagerarfartyg, roro-passagerarfartyg och specialfartyg var två färre. Antalet övriga fartyg var ett färre. Antalet roro-lastfartyg var två fler. Antalet småfartyg hade ökat med tre fartyg och antalet pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri hade minskat med ett fartyg. Antalet fartyg i förteckningen över handelsflottan minskade med ett fartyg i juli 2020.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ella Oksa 029 551 3476, Matti Kokkonen 029 551 3770, ella.oksa@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (169,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. juli 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/2020/07/klaiv_2020_07_2020-08-20_tie_001_sv.html