Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.11.2020

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 678 alusta lokakuussa 2020

Vuoden 2020 lokakuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 239 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 678 alusta ja pienaluksiin 286 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 275 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2020 lokakuussa yhteensä 113 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 862 324. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 728 792 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 564 966.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.10.2020

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.10.2020

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 194 kappaletta, erikoisaluksia 176 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 100 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli roro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto 31.10.2020

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 678 1 728 792 711 376
Matkustaja-alukset 194 22 930 9 335
Roro-matkustaja-alukset 54 603 936 283 965
Roro-lastialukset 44 511 702 154 069
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset  90 220 509 94 259
Säiliöalukset  10 182 031 91 645
Erikoisalukset  176 67 431 21 018
Muut alukset  100 13 897 4 578

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, roro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 35 kappaletta, roro-lastialuksia 29 kappaletta ja erikoisaluksia 21. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat roro-matkustaja-alukset, roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli pienentynyt yhdeksällä vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Muita kuivalastialuksia oli neljä vähemmän. Matkustaja-aluksia oli kolme vähemmän ja muita aluksia oli kaksi vähemmän. Roro-matkustaja-aluksia ja erikoisaluksia oli kutakin yksi vähemmän. Roro-lastialuksia oli kaksi enemmän.

Pienalusten määrä oli kasvanut kahdella ja proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä ei muuttunut vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Kauppa-alusluettelon alusmäärä ei muuttunut lokakuussa 2020.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ella Oksa 029 551 3476, Matti Kokkonen 029 551 3770, ella.oksa@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (180,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 20.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. lokakuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klaiv/2020/10/klaiv_2020_10_2020-11-20_tie_001_fi.html