Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.1.2021

I december 2020 hörde 680 fartyg till den egentliga handelsflottan

Till Finlands handelsflotta hörde i december 2020 totalt 1 243 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 680 fartyg och till småfartygen 285 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 278 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i december 2020 totalt 112 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 861 656, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 727 356. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en andel på 1 548 986.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 31.12.2020

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 31.12.2020

De flesta fartygen som hörde till den egentliga handelsflottan var passagerarfartyg och näst flest specialfartyg och övriga fartyg. Totalt 196 var passagerarfartyg, 176 specialfartyg och 100 övriga fartyg. Sett till bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg. De näst största klasserna var roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var mer än hälften av den hela egentliga handelsflottans dräktighet.

Tabell 1. Den egentliga handelsflottan 31.12.2020

Fartygstyp Antal Bruttodräktighet Nettodräktighet
Den egentliga handelsflottan totalt 680 1 727 356 709 252
Passagerarfartyg 196 23 082 9 395
Roro-passagerarfartyg 54 603 936 283 965
Roro-lastfartyg 44 511 702 154 069
Bulkfartyg 10 106 356 52 507
Övriga torrlastfartyg 90 220 509 94 259
Tankfartyg 10 180 453 89 467
Specialfartyg 176 67 421 21 012
Övriga fartyg 100 13 897 4 578

Största delen av de fartyg som ingår i förteckningen över handelsflottan var övriga torrlastfartyg, roro-lastfartyg och specialfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 35, roro-lastfartyg till 29 och specialfartyg till 21. Enligt bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg, roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var två tredjedelar av volymen för den hela egentliga handelsflottan.

Antalet fartyg i den egentliga handelsflottan hade minskat med sju jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet övriga torrlastfartyg hade minskat med fyra fartyg. Antalet övriga fartyg var två färre. Antalet passagerarfartyg, roro-passagerarfartyg och specialfartyg var ett färre. Antalet roro-lastfartyg var två fler.

Antalet småfartyg hade ökat med ett fartyg och antalet pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri hade ökat med tre fartyg jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet fartyg i förteckningen över handelsflottan var ett mindre i december 2020.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, matti.kokkonen@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (166,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 11.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. december 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/2020/12/klaiv_2020_12_2021-01-11_tie_001_sv.html