Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kauppalaivasto 2022, helmikuu

Julkaistu: 5.2.2021

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 679 alusta tammikuussa 2021

Vuoden 2021 tammikuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 242 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 679 alusta ja pienaluksiin 285 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 278 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2021 tammikuussa yhteensä 113 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 864 811. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 730 511 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 561 810.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.1.2021

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.1.2021

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 195 kappaletta, erikoisaluksia 176 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 100 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli roro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto 31.1.2021

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 679 1 730 511 682 061
Matkustaja-alukset 195 22 999 9 354
Roro-matkustaja-alukset 54 603 936 257 065
Roro-lastialukset 44 511 702 154 069
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset  90 224 353 95 897
Säiliöalukset  10 178 875 87 287
Erikoisalukset  176 68 393 21 304
Muut alukset  100 13 897 4 578

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, roro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 35 kappaletta, roro-lastialuksia 29 kappaletta ja erikoisaluksia 21. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat roro-matkustaja-alukset, roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli laskenut yhdellä vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Matkustaja-aluksia oli yksi vähemmän. Pienalusten sekä proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrät säilyivät ennallaan vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Kauppa-alusluettelon alusmäärä kasvoi yhdellä aluksella tammikuussa 2021.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Kajava 029 551 3531, Matti Kokkonen 029 551 3770, olli.kajava@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (178,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 5.2.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. tammikuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klaiv/2021/01/klaiv_2021_01_2021-02-05_tie_001_fi.html