Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Handelsflottan 2022, februari

Publicerad: 5.2.2021

I januari 2021 hörde 679 fartyg till den egentliga handelsflottan

Till Finlands handelsflotta hörde i januari 2021 totalt 1 242 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 679 fartyg och till småfartygen 285 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 278 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i januari 2021 totalt 113 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 864 811, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 730 511. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en andel på 1 561 810.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 31.1.2021

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 31.1.2021

De flesta fartygen som hörde till den egentliga handelsflottan var passagerarfartyg och näst flest specialfartyg och övriga fartyg. Totalt 195 var passagerarfartyg, 176 specialfartyg och 100 övriga fartyg. Sett till bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg. De näst största klasserna var roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var mer än hälften av den hela egentliga handelsflottans dräktighet.

Tabell 1. Den egentliga handelsflottan 31.1.2021

Fartygstyp Antal Bruttodräktighet Nettodräktighet
Den egentliga handelsflottan totalt 679 1 730 511 682 061
Passagerarfartyg 195 22 999 9 354
Roro-passagerarfartyg 54 603 936 257 065
Roro-lastfartyg 44 511 702 154 069
Bulkfartyg 10 106 356 52 507
Övriga torrlastfartyg 90 224 353 95 897
Tankfartyg 10 178 875 87 287
Specialfartyg 176 68 393 21 304
Övriga fartyg 100 13 897 4 578

Största delen av de fartyg som ingår i förteckningen över handelsflottan var övriga torrlastfartyg, roro-lastfartyg och specialfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 35, roro-lastfartyg till 29 och specialfartyg till 21. Enligt bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg, roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var två tredjedelar av volymen för den hela egentliga handelsflottan.

Antalet fartyg i den egentliga handelsflottan hade minskat med ett jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet passagerarfartyg var ett färre. Antalet småfartyg och antalet pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri blev oförändrat jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet fartyg i förteckningen över handelsflottan ökade med ett fartyg i januari 2021.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kajava 029 551 3531, Matti Kokkonen 029 551 3770, olli.kajava@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (166,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 5.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. januari 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/2021/01/klaiv_2021_01_2021-02-05_tie_001_sv.html