Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Handelsflottan 2021, maj

Handelsflottan 2021, mars

2021
mars
Offentliggöranden