Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.4.2021

I mars 2021 hörde 678 fartyg till den egentliga handelsflottan

Till Finlands handelsflotta hörde i mars 2021 totalt 1 245 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 678 fartyg och till småfartygen 286 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 281 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i mars 2021 totalt 115 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 867 242, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 732 665. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en andel på 1 568 356.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 31.3.2021

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 31.3.2021

De flesta fartygen som hörde till den egentliga handelsflottan var passagerarfartyg och näst flest specialfartyg och övriga fartyg. Totalt 194 var passagerarfartyg, 176 specialfartyg och 100 övriga fartyg. Sett till bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg. De näst största klasserna var roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var mer än hälften av den hela egentliga handelsflottans dräktighet.

Tabell 1. Den egentliga handelsflottan 31.3.2021

Fartygstyp Antal Bruttodräktighet Nettodräktighet
Den egentliga handelsflottan totalt 678 1 732 665 682 298
Passagerarfartyg 194 22 658 9 243
Roro-passagerarfartyg 54 603 936 256 148
Roro-lastfartyg 44 511 702 154 069
Bulkfartyg 10 106 356 52 507
Övriga torrlastfartyg 91 226 901 97 179
Tankfartyg 9 178 549 87 156
Specialfartyg 176 68 666 21 418
Övriga fartyg 100 13 897 4 578

Största delen av de fartyg som ingår i förteckningen över handelsflottan var övriga torrlastfartyg, roro-lastfartyg och specialfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 37, roro-lastfartyg till 29 och specialfartyg till 22. Enligt bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg, roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var två tredjedelar av volymen för den hela egentliga handelsflottan.

Antalet fartyg i den egentliga handelsflottan hade minskat med två jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet passagerarfartyg var två färre och antalet tankfartyg var ett färre. Antalet småfartyg ökade med ett. Antalet pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri hade ökat med tre fartyg jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet fartyg i förteckningen över handelsflottan ökade med ett fartyg i mars 2021.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kajava 029 551 3531, Matti Kokkonen 029 551 3770, olli.kajava@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (168,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. mars 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/2021/03/klaiv_2021_03_2021-04-08_tie_001_sv.html