Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Handelsflottan 2022, februari

Publicerad: 7.6.2021

I maj 2021 hörde 679 fartyg till den egentliga handelsflottan

Till Finlands handelsflotta hörde i maj 2021 totalt 1 245 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 679 fartyg och till småfartygen 285 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 281 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i maj 2021 totalt 114 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 854 918, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 731 245. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en andel på 1 566 675.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 31.5.2021

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 31.5.2021

De flesta fartygen som hörde till den egentliga handelsflottan var passagerarfartyg och näst flest specialfartyg och övriga fartyg. Totalt 195 var passagerarfartyg, 177 specialfartyg och 100 övriga fartyg. Sett till bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg. De näst största klasserna var roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var mer än hälften av den hela egentliga handelsflottans dräktighet.

Tabell 1. Den egentliga handelsflottan 31.5.2021

Fartygstyp Antal Bruttodräktighet Nettodräktighet
Den egentliga handelsflottan totalt 679 1 731 245 670 321
Passagerarfartyg 195 22 867 9 327
Roro-passagerarfartyg 54 603 936 245 028
Roro-lastfartyg 44 511 702 154 069
Bulkfartyg 10 106 356 52 507
Övriga torrlastfartyg 90 225 220 96 222
Tankfartyg 9 178 549 87 156
Specialfartyg 177 68 718 21 434
Övriga fartyg 100 13 897 4 578

Största delen av de fartyg som ingår i förteckningen över handelsflottan var övriga torrlastfartyg, roro-lastfartyg och specialfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 36, roro-lastfartyg till 29 och specialfartyg till 22. Enligt bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg, roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var två tredjedelar av volymen för den hela egentliga handelsflottan.

Antalet fartyg i den egentliga handelsflottan hade minskat med ett jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet passagerarfartyg och antalet tankfartyg var båda ett färre. Antalet specialfartyg ökat med ett. Antalet småfartyg blev oförändrat jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri hade ökat med tre jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet fartyg i förteckningen över handelsflottan var ett mindre i maj 2021.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kajava 029 551 3531, Matti Kokkonen 029 551 3770, olli.kajava@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (169,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 7.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. maj 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/2021/05/klaiv_2021_05_2021-06-07_tie_001_sv.html