Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Handelsflottan 2022, februari

Publicerad: 7.7.2021

I juni 2021 hörde 678 fartyg till den egentliga handelsflottan

Till Finlands handelsflotta hörde i juni 2021 totalt 1 246 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 678 fartyg och till småfartygen 284 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 284 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i juni 2021 totalt 106 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 796 616, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 672 648. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en andel på 1 503 625.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 30.6.2021

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 30.6.2021

De flesta fartygen som hörde till den egentliga handelsflottan var passagerarfartyg och näst flest specialfartyg och övriga fartyg. Totalt 194 var passagerarfartyg, 179 specialfartyg och 100 övriga fartyg. Sett till bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg. De näst största klasserna var roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var mer än hälften av den hela egentliga handelsflottans dräktighet.

Tabell 1. Den egentliga handelsflottan 30.6.2021

Fartygstyp Antal Bruttodräktighet Nettodräktighet
Den egentliga handelsflottan totalt 678 1 672 648 653 965
Passagerarfartyg 194 22 821 9 312
Roro-passagerarfartyg 53 566 076 234 895
Roro-lastfartyg 43 490 478 147 702
Bulkfartyg 10 106 356 52 507
Övriga torrlastfartyg 90 225 220 96 222
Tankfartyg 9 178 549 87 156
Specialfartyg 179 69 251 21 593
Övriga fartyg 100 13 897 4 578

Största delen av de fartyg som ingår i förteckningen över handelsflottan var övriga torrlastfartyg, roro-lastfartyg och specialfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 36, roro-lastfartyg till 28 och specialfartyg till 16. Enligt bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg, roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var två tredjedelar av volymen för den hela egentliga handelsflottan.

Antalet fartyg i den egentliga handelsflottan hade minskat med två jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet passagerarfartyg var två färre. Antalet roro-passagerarfartyg, roro-lastfartyg och tankfartyg var alla ett färre. Antalet specialfartyg ökat med tre. Antalet småfartyg hade minskat med ett. Antalet pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri hade ökat med sex jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet fartyg i förteckningen över handelsflottan var åtta mindre i juni 2021.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kajava 029 551 3531, Matti Kokkonen 029 551 3770, olli.kajava@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (171,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 7.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. juni 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/2021/06/klaiv_2021_06_2021-07-07_tie_001_sv.html