Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.8.2021

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 677 alusta heinäkuussa 2021

Vuoden 2021 heinäkuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 241 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 677 alusta ja pienaluksiin 283 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 281 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2021 heinäkuussa yhteensä 107 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 804 669. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 681 237 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 513 333.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.7.2021

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.7.2021

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 193 kappaletta, erikoisaluksia 180 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 100 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli ro-ro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat ro-ro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Ro-ro-matkustaja-alusten ja ro-ro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto 31.7.2021

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 677 1 681 237 659 840
Matkustaja-alukset 193 22 589 9 205
Ro-ro-matkustaja-alukset 53 566 076 237 113
Ro-ro-lastialukset 43 490 478 147 702
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset  89 224 748 96 080
Säiliöalukset  9 178 549 87 156
Erikoisalukset  180 78 544 25 499
Muut alukset  100 13 897 4 578

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, ro-ro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 36 kappaletta, ro-ro-lastialuksia 28 kappaletta ja erikoisaluksia 17. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat ro-ro-matkustaja-alukset, ro-ro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Ro-ro-matkustaja-alusten ja ro-ro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli laskenut kolmella vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Matkustaja-aluksia oli kolme vähemmän. Ro-ro-matkustaja-aluksia, ro-ro-lastialuksia, muita kuivalastialuksia sekä säiliöaluksia oli jokaista yksi vähemmän. Erikoisaluksia oli neljä enemmän. Pienalusten määrä laski kahdella. Proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä kasvoi kolmella vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Kauppa-alusluettelon alusmäärä kasvoi yhdellä heinäkuussa 2021.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Kokkonen 029 551 3770, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (179,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 18.8.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. heinäkuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klaiv/2021/07/klaiv_2021_07_2021-08-18_tie_001_fi.html