Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.11.2021

I oktober 2021 hörde 672 fartyg till den egentliga handelsflottan

Till Finlands handelsflotta hörde i oktober 2021 totalt 1 236 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 672 fartyg och till småfartygen 282 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 282 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i oktober 2021 totalt 108 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 812 126, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 688 732. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en andel på 1 522 465.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 31.10.2021

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 31.10.2021

De flesta fartygen som hörde till den egentliga handelsflottan var passagerarfartyg och näst flest specialfartyg och övriga fartyg. Totalt 192 var passagerarfartyg, 179 specialfartyg och 97 övriga fartyg. Sett till bruttodräktighet var den största klassen ro-ro-passagerarfartyg. De näst största klasserna var ro-ro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för ro-ro-passagerarfartyg och ro-ro-lastfartyg var mer än hälften av den hela egentliga handelsflottans dräktighet.

Tabell 1. Den egentliga handelsflottan 31.10.2021

Fartygstyp Antal Bruttodräktighet Nettodräktighet
Den egentliga handelsflottan totalt 672 1 688 732 665 539
Passagerarfartyg 192 22 543 9 183
Ro-ro-passagerarfartyg 53 573 059 239 160
Ro-ro-lastfartyg 43 490 478 147 702
Bulkfartyg 10 106 356 52 507
Övriga torrlastfartyg 89 227 565 97 647
Tankfartyg 9 177 822 89 808
Specialfartyg 179 78 308 25 427
Övriga fartyg 97 12 601 4 105

Största delen av de fartyg som ingår i förteckningen över handelsflottan var övriga torrlastfartyg, ro-ro-lastfartyg och specialfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 37, ro-ro-lastfartyg till 28 och specialfartyg till 17. Enligt bruttodräktighet var den största klassen ro-ro-passagerarfartyg, ro-ro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för ro-ro-passagerarfartyg och ro-ro-lastfartyg var två tredjedelar av volymen för den hela egentliga handelsflottan.

Antalet fartyg i den egentliga handelsflottan hade minskat med åtta jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet passagerarfartyg var fyra färre. Antalet ro-ro-passagerarfartyg, ro-ro-lastfartyg, övriga torrlastfartyg och tankfartyg var alla ett färre. Antalet specialfartyg hade ökat med tre och antalet övriga fartyg hade minskat med tre. Antalet småfartyg hade minskat med tre jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri hade ökat med fyra jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet fartyg i förteckningen över handelsflottan var ett mer i oktober 2021.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Ylimaa 029 551 3675, Matti Kokkonen 029 551 3770, henna.ylimaa@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (167,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 5.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. oktober 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/2021/10/klaiv_2021_10_2021-11-05_tie_001_sv.html