Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.12.2021

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 669 alusta marraskuussa 2021

Vuoden 2021 marraskuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 233 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 669 alusta ja pienaluksiin 282 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 282 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2021 marraskuussa yhteensä 106 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 804 790. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 681 396 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 515 239.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 30.11.2021

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 30.11.2021

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 191 kappaletta, erikoisaluksia 179 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 97 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli ro-ro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat ro-ro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Ro-ro-matkustaja-alusten ja ro-ro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto 30.11.2021

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 669 1 681 396 662 743
Matkustaja-alukset 191 22 467 9 160
Ro-ro-matkustaja-alukset 53 573 059 239 160
Ro-ro-lastialukset 42 484 851 145 825
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset 88 225 966 96 773
Säiliöalukset 9 177 822 89 808
Erikoisalukset 179 78 308 25 427
Muut alukset 97 12 567 4 083

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, ro-ro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 36 kappaletta, ro-ro-lastialuksia 27 kappaletta ja erikoisaluksia 17. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat ro-ro-matkustaja-alukset, ro-ro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Ro-ro-matkustaja-alusten ja ro-ro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli laskenut yhdellätoista vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Matkustaja-aluksia oli viisi vähemmän. Ro-ro-matkustaja-aluksia, muita kuivalastialuksia sekä säiliöaluksia oli jokaista yksi vähemmän ja ro-ro-lastialuksia kaksi vähemmän. Erikoisaluksia oli kolme enemmän ja muita aluksia kolme vähemmän. Pienalusten määrä oli laskenut kolmella vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä kasvoi neljällä vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Kauppa-alusluettelon alusmäärä laski kahdella marraskuussa 2021.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Henna Ylimaa 029 551 3709, Matti Kokkonen 029 551 3770, henna.ylimaa@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (179,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 8.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. marraskuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klaiv/2021/11/klaiv_2021_11_2021-12-08_tie_001_fi.html