Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.12.2021

I november 2021 hörde 669 fartyg till den egentliga handelsflottan

Till Finlands handelsflotta hörde i november 2021 totalt 1 233 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 669 fartyg och till småfartygen 282 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 282 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i november 2021 totalt 106 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 804 790, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 681 396. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en andel på 1 515 239.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 30.11.2021

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 30.11.2021

De flesta fartygen som hörde till den egentliga handelsflottan var passagerarfartyg och näst flest specialfartyg och övriga fartyg. Totalt 191 var passagerarfartyg, 179 specialfartyg och 97 övriga fartyg. Sett till bruttodräktighet var den största klassen ro-ro-passagerarfartyg. De näst största klasserna var ro-ro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för ro-ro-passagerarfartyg och ro-ro-lastfartyg var mer än hälften av den hela egentliga handelsflottans dräktighet.

Tabell 1. Den egentliga handelsflottan 30.11.2021

Fartygstyp Antal Bruttodräktighet Nettodräktighet
Den egentliga handelsflottan totalt 669 1 681 396 662 743
Passagerarfartyg 191 22 467 9 160
Ro-ro-passagerarfartyg 53 573 059 239 160
Ro-ro-lastfartyg 42 484 851 145 825
Bulkfartyg 10 106 356 52 507
Övriga torrlastfartyg 88 225 966 96 773
Tankfartyg 9 177 822 89 808
Specialfartyg 179 78 308 25 427
Övriga fartyg 97 12 567 4 083

Största delen av de fartyg som ingår i förteckningen över handelsflottan var övriga torrlastfartyg, ro-ro-lastfartyg och specialfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 36, ro-ro-lastfartyg till 27 och specialfartyg till 17. Enligt bruttodräktighet var den största klassen ro-ro-passagerarfartyg, ro-ro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för ro-ro-passagerarfartyg och ro-ro-lastfartyg var två tredjedelar av volymen för den hela egentliga handelsflottan.

Antalet fartyg i den egentliga handelsflottan hade minskat med elva jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet passagerarfartyg var fem färre. Antalet ro-ro-passagerarfartyg, övriga torrlastfartyg och tankfartyg var alla ett färre och antalet ro-ro-lastfartyg var två färre. Antalet specialfartyg hade ökat med tre och antalet övriga fartyg hade minskat med tre. Antalet småfartyg hade minskat med tre jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri hade ökat med fyra jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet fartyg i förteckningen över handelsflottan var två färre november 2021.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Ylimaa 029 551 3709, Matti Kokkonen 029 551 3770, henna.ylimaa@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (167,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. november 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/2021/11/klaiv_2021_11_2021-12-08_tie_001_sv.html