Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.1.2022

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 669 alusta joulukuussa 2021

Vuoden 2021 joulukuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 235 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 669 alusta ja pienaluksiin 283 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 283 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2021 joulukuussa yhteensä 106 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 862 051. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 738 552 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 572 338.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.12.2021

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.12.2021

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 191 kappaletta, erikoisaluksia 180 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 96 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli ro-ro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat ro-ro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Ro-ro-matkustaja-alusten ja ro-ro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto 31.12.2021

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 669 1 738 552 699 552
Matkustaja-alukset 191 22 467 9 160
Ro-ro-matkustaja-alukset 54 638 270 281 786
Ro-ro-lastialukset 42 484 851 145 825
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset 87 219 615 93 156
Säiliöalukset 9 176 061 87 591
Erikoisalukset 180 78 438 25 466
Muut alukset 96 12 494 4 061

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, ro-ro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 35 kappaletta, ro-ro-lastialuksia 27 kappaletta ja erikoisaluksia 17. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat ro-ro-matkustaja-alukset, ro-ro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Ro-ro-matkustaja-alusten ja ro-ro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli vähentynyt yhdellätoista edeltävän vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Matkustaja-aluksia oli viisi vähemmän ja muita kuivalastialuksia kolme vähemmän. Ro-ro-lastialuksia oli kaksi vähemmän ja säiliöaluksia yksi vähemmän. Erikoisaluksia oli neljä enemmän ja muita aluksia neljä vähemmän. Pienalusten määrä oli vähentynyt kahdella vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä kasvoi viidellä vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Kauppa-alusluettelon alusmäärä pysyi samana joulukuussa 2021.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Henna Ylimaa 029 551 3709, Matti Kokkonen 029 551 3770, henna.ylimaa@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (178,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 12.01.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. joulukuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klaiv/2021/12/klaiv_2021_12_2022-01-12_tie_001_fi.html