Beskrivning

Antalet husdjur statistikförs beroende på djurart två gånger om året (1.4 och 1.5 eller 1.6 och 1.12). Uppgifterna publiceras enligt arbetskrafts- och näringscentral. Uppgifterna om antalet husdjur på våren (beroende på djurart 1.4. 1.5. och 1.6) samt antalet nötdjur 1.12 är även tillgängliga enligt andra områdesklassificeringar och boskapsstorleksklass. Uppgifterna baserar sig på lantbruksregistret, nötkreatursregistret, får- och getregistret samt gårdsundersökningen.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Antalet husdjur [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 30.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klm/meta_sv.html