Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.5.2006

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 7,8 procent i mars

Enligt Statistikcentralen ökade värdet på försäljningen inom detaljhandeln i mars 2006 med 7,8 procent från året innan. Försäljningen inom varuhushandeln ökade med 8,1 procent och inom dagligvaruhandeln med 4,8 procent. Försäljningen inom bilhandeln var i mars 15,4 procent större än året innan. Försäljningsvärdet inom partihandeln ökade med 13,9 procent.

Enligt Statistikcentralen var omsättningen inom handeln (inkl. bil-, parti- och detaljhandeln) 12,9 procent större i mars 2006 än året innan. Under den tremånadersperiod som slutade i mars var ökningen 11,6 procent större än under motsvarande period år 2005.

Under januari-mars ökade försäljningen inom detaljhandeln med 6,5 procent, dvs. tillväxten blev tydligt snabbare från föregående tremånadersperiod. Försäljningen inom bilhandeln var i januari-mars 12,5 procent större än under motsvarande period året innan. Tillväxttakten inom partihandeln fortsatte livlig från föregående tremånadersperiod och var 13,2 procent.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, mars 2006 och tre månaders medeltal, %

 
 
Tre månaders årsförändringar, % ** Årsförändring för den senaste månaden, %*
04-06/2005 07-09/2005 10-12/2005 01-03/2006 03/2006
Handeln totalt 8,1 7,6 6,7 11,6 12,9
Bilhandeln 9,3 6,7 6,2 12,5 15,4
Partihandeln 8,4 8,8 7,3 13,2 13,9
Detaljhandeln 6,1 5,5 5,4 6,5 7,8
- dagligvaruhandel 2,4 3,6 3,5 5,0 4,8
- varuhushandel 7,4 5,9 6,3 7,2 8,1
*) Årsförändringen jämför mars månad år 2006 med motsvarande månad året innan.
**) I tremånaders årsförändring jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2006, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2006/03/klv_2006_03_2006-05-12_tie_002_sv.html