Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.9.2006

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i juli med 5,0 procent

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 5,0 procent större i juli 2006 än året innan. Försäljningen ökade både inom varuhushandeln och inom dagligvaruhandeln med 5,1 procent från juli året innan. Inom bilhandeln var försäljningen 10,7 procent och inom partihandeln 10,8 procent större än i juli 2005. Omsättningen inom handeln (inkl. bil-, parti- och detaljhandeln) ökade med 9,3 procent i juli från föregående år.

I maj-juli ökade försäljningen inom detaljhandeln med 7,1 procent, dvs. ökningen accelererade från föregående kvartal. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 11,3 procent större än under motsvarande tid året innan. Försäljningen inom partihandeln ökade i maj-juli med 11,7 procent jämfört med året innan. Under den tremånadersperiod som slutade i juli var försäljningen inom handeln 10,5 procent större än under motsvarande period år 2005.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, juli 2006 och tre månaders medeltal, %

 
 
Tre månaders årsförändringar, % ** Årsförändring för den
senaste månaden, %*
08-10/2005 11/05-01/06 02-04/2006 05-07/2006 07/2006
Handeln totalt 8,7 7,8 7,0 10,5 9,3
Bilhandel 8,4 7,5 5,7 11,3 10,7
Partihandel 9,7 8,7 8,5 11,7 10,8
Detaljhandel 6,5 6,1 4,0 7,1 5,0
- dagligvaruhandel 3,4 4,7 4,2 6,5 5,1
- varuhushandel 7,5 6,3 5,3 6,9 5,1
*) Årsförändringen jämför juli månad år 2006 med motsvarande månad året innan.
**) I tremånaders årsförändring jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2006, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juli 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2006/07/klv_2006_07_2006-09-12_tie_002_sv.html