Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.11.2006

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 5,8 procent i oktober

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i oktober med 5,8 procent från oktober 2005. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 4,7 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 15.12.2006.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, oktober 2006


Indextal
Årsförändring inom den senaste månaden
%*
Kumulativ årsförändring
%**
10/2006 10/2006 01-10/2006
Värde 133,4 5,8 5,9
Volym 128,1 4,7 5,5
*) Årsförändringen jämför oktober 2006 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-oktober 2006 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras såsom tidigare ungefär med 11/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 21/2 månaders tidsförskjutning.

Källa: Snabbestimat för detaljhandeln 2006, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 29.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2006/10/klv_2006_10_2006-11-29_tie_001_sv.html