Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.3.2007

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 6,6 procent i januari

 

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 6,6 procent större i januari 2007 än året innan. Försäljningen inom varuhushandeln ökade under samma tid med 7,9 procent och inom dagligvaruhandeln med 5,6 procent från motsvarande månad året innan. Inom bilhandeln var försäljningen 5,1 procent och inom partihandeln 8,3 procent större än i januari år 2006. Omsättningen inom handeln (inkl. bil-, parti- och detaljhandel) ökade i januari med 7,3 procent från året innan.

Under november-januari ökade försäljningen inom detaljhandeln med 5,7 procent, dvs. ökningen avtog något från föregående tremånadersperiod. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 4,5 procent och inom partihandeln 8,0 procent större än under motsvarande period året innan. Under den tremånadersperiod som slutade i januari ökade försäljningen inom handeln med 6,8 procent jämfört med motsvarande period år 2006.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, januari 2007 och tre månaders medeltal, %

 
 
Tre månaders årsförändringar %** Den senaste månadens årsförändring, %
02-04/06 05-07/06 08-10/06 11/06-01/07 01/2007
Handel totalt 6,9 10,9 8,9 6,8 7,3
Bilhandel 5,4 11,9 10,0 4,5 5,1
Partihandel 8,5 12,4 9,7 8,0 8,3
Detaljhandel 3,9 6,8 6,0 5,7 6,6
- dagligvaruhandel 4,0 5,8 5,5 5,6 5,6
- varuhushandel 5,5 7,0 5,5 6,4 7,9
*) Årsförändringen jämför januari månad år 2007 med motsvarande månad året innan.
**) I tremånaders årsförändring jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2007, januari Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2007/01/klv_2007_01_2007-03-14_tie_002_sv.html