Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.5.2007

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 10,7 procent i mars

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 10,7 procent större i mars 2007 än året innan. Försäljningen inom varuhushandeln ökade under samma tid med 21,3 procent och inom dagligvaruhandeln med 9,5 procent från motsvarande månad året innan. Inom bilhandeln var försäljningen 9,5 procent och inom partihandeln 1,3 procent större än i mars år 2006. Omsättningen inom handeln (inkl. bil-, parti- och detaljhandel) ökade i mars med 4,9 procent från året innan.

Under januari-mars ökade försäljningen inom detaljhandeln med 9,1 procent, dvs. ökningen accelererade klart från föregående tremånadersperiod. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 9,7 procent och inom partihandeln 5,3 procent större än under motsvarande period året innan. Under årets första kvartal ökade försäljningen inom handeln med 7,0 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, mars 2007 och tre månaders medeltal, %

 
 
Tre månaders årsförändringar %** Den senaste månadens årsförändring, %
04-06/06 07-09/06 10-12/06 01-03/07 03/2007
Handeln totalt 8,1 9,2 7,8 7,0 4,9
Bilhandel 6,4 11,1 7,5 9,7 9,5
Partihandel 9,7 10,0 8,9 5,3 1,3
Detaljhandel 5,5 5,6 5,5 9,1 10,7
- dagligvaruhandel 5,7 5,5 5,0 7,7 9,5
- varuhushandel 6,3 5,5 5,97 12,6 21,3
*) Årsförändringen jämför mars månad år 2007 med motsvarande månad året innan.
**) I tremånaders årsförändring jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2007, mars Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 11.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2007/03/klv_2007_03_2007-05-11_tie_002_sv.html