Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.7.2007

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 5,5 procent i maj

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 5,5 procent större i maj 2007 än året innan. Inom bilhandeln ökade försäljningen under samma period med 3,6 procent. Både inom detaljhandeln och inom bilhandeln var tillväxten långsammare än under tidigare månader år 2007. Inom varuhushandeln var försäljningen 7,5 procent och inom dagligvaruhandeln 5,7 procent större än i maj år 2006. Försäljningen inom handeln (inkl. bil-, parti- och detaljhandeln) ökade med 5,6 procent i maj från föregående år.

Under januari-maj ökade försäljningen inom detaljhandeln med 7,5 procent. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 9,3 procent och inom partihandeln 7,6 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen inom den totala handeln ökade under januari-maj med 7,9 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal, maj 2007 och hela början av året, %

 
 
Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring %* Kumulativ
årsförändring %**
04-06/06 07-09/06 10-12/06 01-03/07 05/07 01-05/07
Handeln totalt 8,1 9,2 7,6 8,3 5,6 7,9
Bilhandel 6,4 11,1 7,8 9,7 3,6 9,3
Partihandel 9,7 10,0 8,5 7,7 6,2 7,6
Detaljhandel 5,5 5,6 5,4 9,0 5,5 7,5
- dagligvaruhandel 5,7 5,5 4,6 7,0 5,7 6,5
- varuhushandel 6,3 5,5 5,8 12,5 7,5 8,4
*) Årsförändringen jämför maj månad år 2007 med motsvarande månad året innan.
*) Kumulativ årsförändring jämför januari-maj år 2007 med motsvarande period året innan.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2007, maj Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Krister Elvkulla (09) 1734 2288

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 13.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. maj 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2007/05/klv_2007_05_2007-07-13_tie_002_sv.html