Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.8.2007

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i juni med 7,3 procent

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 7,3 procent större i juni 2007 än året innan. Inom bilhandeln ökade försäljningen under samma period med 2,7 procent. Både inom partihandeln och inom bilhandeln var tillväxten långsammare i juni än under tidigare månader år 2007. Inom varuhushandeln var försäljningen 8,5 och inom dagligvaruhandeln 6,8 procent större än i juni år 2006. Försäljningen inom handeln (inkl. bil-, parti- och detaljhandel) ökade i juni med 4,1 procent från året innan.

Under januari-juni ökade försäljningen inom detaljhandeln med 7,5 procent. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 8,3 procent och inom partihandeln 7,1 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen inom den totala handeln ökade under januari-juni med 7,4 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal, juni 2007 och hela början av året, %

  Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens
årsförändring %*
Kumulativ
årsförändring %**
07-09/06 10-12/06 01-03/07 04-06/07 06/07 01-06/07
Handeln totalt 9,2 7,7 8,3 6,6 4,1 7,4
Bilhandel 11,1 7,8 9,5 7,2 2,7 8,3
Partihandel 10,1 8,6 7,7 6,5 3,3 7,1
Detaljhandel 5,6 5,3 8,8 6,3 7,3 7,5
 - dagligvaruhandel 5,5 4,6 6,7 6,0 6,8 6,3
 - varuhushandel 5,5 5,8 12,5 5,1 8,5 8,4
*) Årsförändringen jämför juni månad år 2007 med motsvarande månad året innan.
**) Kumulativ årsförändring jämför januari-juni år 2007 med motsvarande period året innan.

I bilhandeln ingår också annat än detaljhandel

Enligt de senaste uppgifterna i företags- och arbetsställeregistret hänförde sig nästan 40 procent av bilhandelns omsättning till detaljhandeln av motorfordon och något under 30 procent till parthandeln av motorfordon. Detaljhandel med bränslen utgjorde 10 procent totalförsäljningen inom näringsgrenen. Återstoden, mer än 20 procent av näringsgrenens omsättning, består av handel med motorfordonsdelar, -utrustning och -däck samt av fordonsservice. Mera information om innehållet i handelsstatistiken finns på adressen http://www.tilastokeskus.fi/til/klv/klv_2005-05-03_men_001.html

Källa: Parti- och detaljhandeln 2007, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 9.8.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juni 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2007/06/klv_2007_06_2007-08-09_tie_002_sv.html