Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.10.2007

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 9,5 procent i augusti

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 9,5 procent större i augusti 2007 än året innan. Under samma period ökade försäljningen inom bilhandeln med 8,4 procent och inom partihandeln med 5,0 procent. Inom varuhushandeln var försäljningen 11,4 procent och inom dagligvaruhandeln 9,7 procent större än i augusti år 2006. Allt som allt ökade försäljningen inom handeln (inkl. bil-, parti- och detaljhandeln) med 6,7 procent i augusti från föregående år.

Under januari-augusti ökade försäljningen inom detaljhandeln med 7,8 procent. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 9,4 procent och inom partihandeln 7,3 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen inom den totala handeln ökade under januari-augusti med 7,8 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal, augusti 2007 och hela början av året, %

 
 
Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring %* Kumulativ
årsförändring %**
07-09/06 10-12/06 01-03/07 04-06/07 08/07 01-08/07
Handeln totalt 9,2 7,7 8,1 7,2 6,7 7,8
Bilhandel 11,1 7,8 9,5 7,9 8,4 9,4
Partihandel 10,0 8,6 7,5 7,5 5,0 7,3
Detaljhandel 5,6 5,3 8,8 6,1 9,5 7,8
- dagligvaruhandel 5,5 4,6 6,5 5,6 9,7 6,2
- varuhushandel 5,5 5,8 12,4 4,9 11,4 8,7
*) Årsförändringen jämför augusti månad år 2007 med motsvarande månad året innan.
*) Kumulativ årsförändring jämför januari-augusti år 2007 med motsvarande period året innan.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2007, augusti Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. augusti 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2007/08/klv_2007_08_2007-10-12_tie_002_sv.html