Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, mars

Publicerad: 14.12.2007

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 8,4 procent i oktober

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 8,4 procent större i oktober 2007 än året innan. Under samma period ökade försäljningen inom bilhandeln med 9,4 procent och inom partihandeln med 9,0 procent. Försäljningen inom varuhushandeln och dagligvaruhandeln var 7,9 resp. 9,9 procent större än i oktober år 2006. Försäljningen inom handeln (inkl. bil-, parti- och detaljhandel) ökade totalt med 8,9 procent i oktober jämfört med året innan.

Den kumulativa årsförändringen av detaljhandeln under januari-oktober var 7,2 procent. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 8,3 procent och inom partihandeln 7,0 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen inom den totala handeln ökade under januari-oktober med 7,3 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal, oktober 2007 och hela början av året, %

 
 
Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring %* Kumulativ
årsförändring %**
10-12/06 01-03/7 04-06/07 07-09/07 10/07 01-10/07
Handeln totalt 7,7 8,1 7,0 6,3 8,9 7,3
Bilhandel 7,8 9,5 7,7 7,5 9,4 8,3
Partihandel 8,6 7,5 7,3 5,6 9,0 7,0
Detaljhandel 5,3 8,7 5,8 7,1 8,4 7,2
- dagligvaruhandel 4,6 6,4 5,2 5,3 9,9 6,0
- varuhushandel 5,8 12,4 4,9 7,7 7,9 8,1
*) Årsförändringen jämför oktober månad år 2007 med motsvarande månad året innan.
*) Kumulativ årsförändring jämför januari-oktober år 2007 med motsvarande period året innan.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2007, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 14.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2007/10/klv_2007_10_2007-12-14_tie_002_sv.html