Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, mars

Publicerad: 15.1.2010

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 1,1 procent i november

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 1,1 procent i november jämfört med november 2008. Under samma period minskade försäljningsvolymen med 0,1 procent. Inom partihandeln sjönk försäljningen med 9,4 procent och inom bilhandeln med 17,3 procent. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 7,5 procent i november.

Under januari-november minskade försäljningen inom detaljhandeln med 2,2 procent. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 30,4 procent och inom partihandeln 19,5 procent mindre än året innan. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 16,5 procent under januari-november.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal, november 2009 och hela början av år 2009, % (TOL 2008)

Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring %* Kumulativ årsförändring**
10-12/08 01-03/09 04-06/09 07-09/09 11/09 01-11/2009
Handeln totalt (G) -2,4 -14,9 -19,1 -18,0 -7,5 -16,5
Bilhandel (45) 1,9 -28,2 -35,5 -32,6 -17,3 -30,4
Partihandel (46) -5,4 -16,5 -22,2 -21,9 -9,4 -19,5
Detaljhandel (47) 2,2 -2,5 -3,1 -2,2 1,1 -2,2
- dagligvaruhandel*** 6,7 1,8 2,6 1,7 3,4 2,0
*) Årsförändringen jämför november månad år 2009 med motsvarande månad året innan.
**) Kumulativ årsförändring jämför januari-november år 2009 med motsvarande period året innan.
***) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 32 procent år 2007 enligt företags- och arbetsställeregistret.

Ändring av bokföringspraxis inom bilhandeln

Bokföringspraxis gällande omsättningen för nya bilar ändrades fr.o.m. uppgifterna för april. Bilskatten ingår inte såsom tidigare i omsättningen. Den bilskatteandel som uppskattats för april-november året innan har raderats från siffrorna för årsförändringen för april-november.

Säsongrensningsmodellerna har reviderats

I samband med beräkningen av omsättningsindexen för oktober har säsongrensningsmodellerna reviderats. Ändringarna inverkade på de säsongrensade serierna och på trendserierna, men inte på de ursprungliga och arbetsdagskorrigerade tidsserierna. De förändringsprocent som beräknats på basis av de ursprungliga serierna preciserades bara något och orsaken var att källmaterialen har kompletterats. Närmare information om förändringarna i säsongrensningsmetoden: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08_sv.html.

Källa: Omsättning inom handeln 2009, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2009, november (pdf 382,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2009/11/klv_2009_11_2010-01-15_tie_002_sv.html