Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, augusti

Omsättning inom handeln 2010, september

2010
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer