Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, juli

Omsättning inom handeln 2010, november

2010
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer