Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, februari

Omsättning inom handeln 2011, juli

2011
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer