Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, mars

Publicerad: 12.10.2011

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 7,7 procent i augusti

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 7,7 procent i augusti jämfört med augusti 2010. Också försäljningsvolymen ökade med 3,9 procent under samma period. Inom partihandeln ökade försäljningen med 11,7 procent och inom bilhandeln med 13,4 procent. Försäljningen inom den totala handeln gick upp med 10,7 procent i augusti.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Under januari–augusti ökade försäljningen inom detaljhandeln med 5,9 procent och inom partihandeln med 10,0 procent jämfört med motsvarande period året innan. Försäljningen inom bilhandeln steg med 19,3 procent. Under januari–augusti var försäljningen inom hela handeln 9,9 procent större än under motsvarande period året innan.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö (09) 1734 2951, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 12.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. augusti 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2011/08/klv_2011_08_2011-10-12_tie_002_sv.html