Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, mars

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2011 08-10/2011 11/2011-01/2012 02-04/2012 01-04/2012 04/2012
Handeln totalt (G) 7,8 8,5 6,2 6,9 7,8 1,7
Bilhandel (45) 8,1 10,0 17,0 10,9 12,3 -13,5
Partihandel (46) 8,9 9,5 4,6 6,4 7,5 6,1
Detaljhandel (47) 5,4 5,9 4,6 6,0 6,2 1,4
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 6,7 6,9 5,5 6,7 6,7 1,6
Varuhushandel (4719) 3) 2,9 3,2 1,8 4,0 4,1 -2,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 34,7 procent år 2010 enligt företags- och arbetsställeregistret.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 17,3 procent år 2010 enligt företags- och arbetsställeregistret.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2012, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2012/04/klv_2012_04_2012-06-13_tau_001_sv.html